พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย

บริษัทยาม

                        

           CA Interguard เป็นบริษัทที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับมากกว่า 10 ปี โดยเราได้ยึดหลักการบริหารงานโดยคำนึงถึง การรักษาความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญ การเอาใจใส่ลูกค้า มีความภาคภูมิใจในอาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท ซีเอ อินเตอร์การ์ด จำกัด ทุกคนทำงานภายใต้แนวทางของฝ่ายบริหารจัดการในพื้นที่ซึ่งเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในหน่วยงานสถานที่ที่เป็นจุดสำคัญขององค์กร บริษัท หน่วยงานราชการ และอื่นๆ 

          บริษัทมีระบบการคัดเลือก เจ้าหน้าที่เพื่อการฝึกอบรม, การตรวจสอบการทำงาน, การประเมินผลการทำงาน และอื่น ๆ อย่าง เป็นระบบ มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย สนับสนุนการทำงานทุกหน่วยงาน มีระบบการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ เรามีความพร้อมที่จะเข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัย ณ หน่วยงานของท่านทุกสถานที่ยกตัวอย่าง เช่น หน่วยงานที่ให้บริการ ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ ลานจอดรถ คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์ หมู่บ้านจัดสรร โกดัง ไซต์งานก่อสร้าง ฯลฯ

เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)