บริษัท ซีเอ อินเตอร์การ์ด จำกัด

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการให้บริการด้านงานรักษาความปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล และรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

สร้างระบบงานคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานสากล
พัฒนางานด้านการรักษาความปลอดภัยสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน กับลูกค้า ผู้ใช้บริการ
ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
พัฒนาบุคลากร และองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าไำ้ด้รับความพึงพอใจสูงสุด
มุ่งมั่นพัฒนางานด้านรักษาความปลอดภัยสู่ระบบสากล

การสำนึกคุณลูกค้าโดยมุ่งมั่น สร้างความพึ่งพอใจสูงสุด เกินความคาดหวังของลูกค้า

มีทัศนคติที่ดีในการทำงานรับผิดชอบต่อหน้าที่เสมือนเป็นเจ้าของธุรกิจ

มีความซื่อสัตย์ มั่นคง ในการให้บริการรักษาความปลอดภัย พิทักษ์ทรัพย์สิน ให้ผู้ว่าจ้าง

 

 

สถานที่ตั้ง
สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 2 ตำบลในคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2815-4965-8,082-700-6231,084-7002448 โทรสาร 0-2425-8305
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประเภทกิจการ

ให้บริการให้คำปรึกษาระบบรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล

บริการจำหน่ายกล้องวงจรปิด/ซ่อมบำรุงระบบ พร้อมบริการติดตั้งที่มีช่างผู้ชำนาญงานอย่างมีคุณภาพมีประสบการณ์สูง ที่จะช่วยให้ระบบกล้องวงจรปิดของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน

สายด่วนติดต่อเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเอ อินเตอร์การ์ด จำกัด

โทร. 0-2815-4965-8,    มือถือ 088-227-8656    โทรสาร. 0-2425-8305